diensten

Kindercoaching


Kindercoaching is een kortdurende laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders. 

Er vindt vooraf een intakegepsprek plaats om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. 

Vervolgens kijk ik mee met de ouders en het kind wat er nodig is om binnen de huidige situatie tot verandering te komen.  Omdat kinderen zich in het algemeen goed kunnen openstellen kan er in enkele sessies al een mooi resultaat geboekt worden. 

Na enkele sessies evalueren we samen en kijken of er nog nood is aan een volgende sessie. 

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend

  • Intake gesprek, kostprijs 35 euro
  • Kindercoaching per sessie van 60 min.  kostprijs 35 euro.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens het coachen van uw kind hanteer ik verschillende methoden en werkvormen.
Ik maak gebruik van lichaamsoefeningen uit de sherborne en Yoga maar ook gaat er aandacht uit naar het creatieve stuk waarbij verwerking kan plaatsvinden.   Dit gebeurt door onder andere te tekenen, het toepassen van helende verhalen en gesprekjes te voeren.

Ter bevordering van ontspanning wordt gebruik gemaakt van meditatie, visualisatie en ademregulatie.  De methodieken en technieken die worden ingezet, worden afgestemd op de behoefte van het kind.

Gezien mijn ervaring met hooggevoelige kinderen en kinderen met autisme is het mogelijk om ook deze kinderen middels de genoemde werkvormen individueel te coachen.

onze workshops          nieuws & tips